Dla prasy

Kontakt dla mediów:
Ewa Muszkiet
ewa.muszkiet@nowehoryzonty.pl
t. +48 608 430 487

Materiały graficzne i spoty FF Kino Dzieci:
http://c.nowehoryzonty.pl
hasło i login: press

W sprawie akredytacji prosimy o kontakt mailowy:
ewa.muszkiet@nowehoryzonty.pl