Powrót do listy aktualności

Film jako narzędzie do rozmowy o emocjach dzieci

Film jako narzędzie do rozmowy o emocjach dzieci – wykład Małgorzaty Nowickiej i Aleksandry Wzorek z Instytutu Edukacji Pozytywnej dla rodziców, opiekunów i nauczycieli z wykorzystaniem fragmentów filmów z tegorocznego programu Festiwalu

24.09 (wtorek), 17:00-18:30, Kinoteka, Warszawa, Plac Defilad 1, bilety do nabycia w kasie kina i na stronie www.kinoteka.pl

Emocje pozytywne i negatywne? A może przyjemne i trudne? Jak rozmawiać z dziećmi o tym, co przeżywają? Jak sami wpływamy na to, co czują nasi uczniowie? W epoce ogromnych zmian technologicznych największe wyzwania wychowawczo-edukacyjne stoją przed nami właśnie w obszarze „czucia”, a wszelkie formy pobudzające wrażliwość odbiorcy mogą nam pomóc w odnajdywaniu zrozumienia i sensu. To poprzez filmy, seriale i animacje możemy sobie ułatwić rozmowę o sprawach trudnych: poczuciu własnej wartości, budowaniu wiary w siebie, przeżywaniu smutku i zniechęcenia. Razem z uczestnikami wykładu poszukamy odpowiedzi, jak robić to mądrze i odpowiedzialnie.

Instytut Edukacji Pozytywnej – fundacja działająca od 2014 r., której misją jest promocja nowoczesnego, kompleksowego i interdyscyplinarnego podejście do nauczania. IEP wspiera samorozwój zarówno dzieci, młodzież jak i osób dorosłych, realizuje projekty, wspiera szkoły i instytucje oświaty, współpracuje z placówkami edukacyjnymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w szeroko pojęty rozwój osobisty i edukacyjny.

Małgorzata Nowicka – prezes Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej. Absolwentka Uniwersytetu Bostońskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Doradca zawodowy, ekspert w zakresie komunikacji społecznej, pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Współautorka koncepcji i programów takich jak: „Superwizja w szkole. Model i wdrożenie”; „Pozytywna zmiana dzieje się już dziś. Koncepcja profilaktyki zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży”; „Szkoła odpowiedzialna społecznie”, „Program Gra w klasy: Rozwój bez granic”. Tworzyła kluczowe projekty zarówno w edukacji, jak i dziedzinie ochrony zdrowia, w tym m.in.: projekt „Lubię Pomagać” (wsparcie opieki hospicyjnej w 400 hospicjach na terenie Polski, w tym działania edukacyjne i rozwój wolontariatu), projekt „Kompleksowa opieka nad chorymi na POChP w Polsce” (projekt realizowany w ramach działań prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Gdańsku). Autorka pierwszego w Polsce Szkolnego Ośrodka Kariery wraz z koncepcją funkcjonowania szkolnego systemu doradztwa zawodowego i edukacyjnego.  Przeprowadziła ponad 6700 godziny szkoleń dla kadry pedagogicznej i pracowników podmiotów samorządowych oraz superwizor zarówno w sektorze oświaty, szkolnictwa wyższego, jak i administracji publicznej. Ma na koncie wiele publikacji z zakresu edukacji i wychowania, a w szczególności pracy profilaktyczno-wychowawczej z uczniem, rozwoju społeczności lokalnych oraz rozwijania kompetencji kluczowych w różnych grupach wiekowych. Jako ekspert pisze artykuły do prasy specjalistycznej oraz bierze udział w dyskusjach i programach poświęconych zdrowiu psychicznemu i wychowaniu dzieci i młodzieży.

 

Aleksandra Wzorek – prawniczka, doświadczona trenerka i superwizorka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu „Leaders of Learning” Uniwersytetu Harvarda. Członkini Zarządu Instytutu Edukacji Pozytywnej. Twórca i główny trener programów dla dzieci i młodzieży (profilaktyka uzależnień w ramach projektu „Moja własna ścieżka” i „EduSzOK”, przedsiębiorczość w ramach projektu „Startup Days, rozwój kompetencji kluczowych – kreatywność innowacyjność – w ramach projektu „Laboratorium talentów”), a także dla nauczycieli (szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych, tworzenia programów profilaktyczno- wychowawczych, superwizja dla nauczycieli). Twórczyni warsztatów rozwojowych dla nauczycieli, wychowawców i trenerów, projektu Szkoła Odpowiedzialna Społecznie, skierowanych na wspieranie działalności wolontariackiej wśród dzieci i młodzieży. Współautorka podręcznika (Nie)bój się bloga! Jak wykorzystywać blog w edukacji” powstałego w ramach projektu „Medialab pracownia edukacji i kultury”, programów nauczania oraz podręczników dla nauczycieli w ramach projektu POKL „Gra w klasy: rozwój bez granic”. Współautorka koncepcji „Superwizja w szkole. Model i wdrożenie” oraz koncepcji zdrowia psychicznego „Pozytywna zmiana dzieje się już dziś.”, a także Szkolnego Systemu Wsparcia Zdrowia Psychicznego.