Powrót do listy aktualności

Zaproszenie na konferencję “O kinie młodego widza – działania poza schematem”, wydarzenie towarzyszące 5. FF Kino Dzieci

KONFERENCJA
O kinie młodego widza – działania poza schematem 
27 – 28 września 2018, Kino Muranów, Warszawa  
wydarzenie towarzyszące 5. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci

Konferencja skierowana jest do pracowników kin zajmujących się koordynacją seansów edukacyjnych i filmowych wydarzeń dla młodych widzów. Nacisk położony zostanie na praktyczne działania i doświadczenia wyłamujące się ze schematu podstawowych działań podejmowanych w kinie dla najmłodszych widzów. Celem wydarzenia jest przybliżenie uczestnikom wiedzy i praktycznych wskazówek przydatnych w prowadzeniu programu edukacyjnego, pozyskiwaniu widzów, budowaniu publiczności, promocji działań edukacyjnych oraz wydarzeń kierowanych do dzieci. Najważniejszym blokiem prowadzonym w formie warsztatowej będzie budowanie widowni, czyli analiza potrzeb, budowanie relacji i kontaktu, tworzenie partnerstw zarówno zewnętrznych, jak i z samymi widzami. Pokażemy przykłady wykorzystania przestrzeni kina na dodatkowe aktywności, żeby przekierować myślenie z „nie da się”, na „da się wszystko”. Dzień drugi rozpoczniemy od konsultacji w sprawie dofinansowań edukacji filmowej w kinach, przejdziemy przez pracę ze szkołami – jak się z nimi kontaktować i przez kogo. Omówimy korzyści ze współpracy z wolontariuszami przy działaniach edukacyjnych oraz wyminiemy się doświadczeniami w formie bloku „Porażki/Sukcesy”. 

Program dostosowany jest do potrzeb i możliwości odbiorców wydarzenia – tak, aby prezentowane zagadnienia mogły stanowić inspirację w zasięgu możliwości organizacyjnych i finansowych uczestników, a więc aby były dostosowane do realiów ich pracy. Skupimy się na prezentacji praktycznych doświadczeń nie tylko z większych miast, gdzie łatwiejsze jest pozyskiwanie korzystniejszych partnerstw i finansowania, ale także na mniejszych ośrodkach. Omówimy dobre (i złe) praktyki oraz rozwiązania, które uczestnicy będą mogli wdrożyć w swoich kinach.

Program:

27.09 czwartek – dzień pierwszy

16:00-16:05 Otwarcie konferencji

16:05-17:00 Budowanie widowni – o promocji inaczej cz. 1 [prowadząca: Agata Etmanowicz, Fundacja Impact]

17:00-17:15 przerwa kawowa

17:15-18:45 Kinowy plac zabaw – przestrzeń kina [prowadząca: Joanna Żak, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty]

20:00 Bankiet w ramach 5. FF Kino Dzieci oraz Warsaw Kids Film Forum

28.09 piątek – dzień drugi 

10:00-10:30 Konsultacje w sprawie dofinansowania edukacji filmowej w kinach

10:30-12.30 Budowanie widowni – o promocji inaczej cz. 2 [prowadząca: Agata Etmanowicz, Fundacja Impact]

12:30-12.45 Przerwa kawowa

12.45-13.45 Budowanie widowni – o promocji inaczej cz. 3 [prowadząca: Agata Etmanowicz, Fundacja Impact]

13.45-14.30 Lunch

14:30-15.30 Współpraca ze szkołami i oświatowymi organami nadzorującymi i prowadzącymi [prowadzące: Anna Równy, Koordynator merytoryczny NHEF, Marta Krynicka, Centrum Kultury i Sztuki Tczew]

15:30-16.15 Wolontariat w działach edukacji [prowadząca: Karolina Dudek-Rączka, Ochotnicy Warszawscy]

16:15-16.25 Przerwa kawowa

16:25-17:30 Porażki/Sukcesy w pracy przy wydarzeniach dziecięcych [prowadzący: Robert Pruszczyński, specjalista ds. grup zorganizowanych, NHEF]

17:30-17:40 Zakończenie konferencji

17:45 Seans filmu Łowcy czarownic + spotkanie z twórcami (aktorzy + reżyser)

 

DO POBRANIA: Formularz zgłoszeniowy 

O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc: 30. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres marek.luzynski@nowehoryzonty.pl . Po poprawnym przesłaniu zgłoszenia z załączonym formularzem informację zwrotną otrzymają Państwo w ciągu 3 dni roboczych.

Organizatorzy konferencji zapewniają uczestnikom nocleg z dnia 27 na 28 września, zaproszenie na festiwalowy bankiet 27 września oraz akredytację upoważniającą do wstępu na wszystkie wydarzenia festiwalowe. Koszty transportu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

Zachęcamy uczestników do zaplanowania pobytu do soboty [29 września] i wzięcia udziału w seansach i wydarzeniach odbywających się w ramach 5. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci. 

Organizatorem wydarzenia jest Dział Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty.

Partnerzy: