Powrót do listy aktualności

Laureaci 6. MFF Kino Dzieci

Nadszedł dzień zakończenia Kina Dzieci. Podczas gali zamknięcia 6. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci ogłoszono zwycięzców dwóch festiwalowych konkursów: głównego i filmowych odkryć. Poznajcie laureatów.

for english scroll down

 

PLEBISCYT PUBLICZNOŚCI

Kwiat Paproci – nagroda publiczności

Głosami widzów 23 kin najlepszym filmem Konkursu głównego w plebiscycie publiczności zostaje film: Szybcy i śnieżni (Racetime), reż. Benoît Godbout!

 

JURY DZIENNIKARZY w składzie: Aleksandra Lubańska-Czubak, Justyna Suchecka, Łukasz Maciejewski

Kwiat Paproci – nagroda jury dziennikarzy

Za empatyczne, wrażliwe i atrakcyjne artystycznie ukazanie historii, która zaskakuje oryginalnością a zarazem porusza ważne współczesne problemy kulturowe i cywilizacyjne świata dzieci i dorosłych.

Nagrodę Kwiatu Paproci przyznajemy koprodukcji łotewsko-polskiej w reżyserii Edmundsa Jansonsa Jakub, Mimmi i gadające psy (Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi).

Wyróżnienie

Za znalezienie nieszablonowego sposobu na ukazanie skomplikowanych relacji rodzinnych oraz rodzącej się przyjaźni i problemu samotności w urzekającej letniej scenerii.

Dla filmu Niezwykłe lato z Tess (Mijn bijzonder rare week met Tess) w reżyserii Stevena Wouterlooda.

 

JURY TWÓRCÓW w składzie: Zofia Stanecka, Konrad Dworakowski, Mariusz Palej

Kwiat Paproci – nagroda jury twórców

dla filmu Niezwykłe lato z Tess (Mijn bijzonder rare week met Tess), reż. Steven Wouterlood

Za bogactwo świata przedstawionego, głębię w ujęciu sylwetek wszystkich bohaterów i uznanie nieoczywistej perspektywy Sama i Tess.

Wyróżnienie

dla filmu Cały świat Romy (Kapsalon Romy), reż. Mischa Kamp

Za wrażliwość i głębię w ujęciu trudnego tematu oraz za wiarę twórców w empatię i inteligencję młodego odbiorcy. 

 

JURY ECFA (European Children’s Film Association) w składzie: Elisa Giovannelli, Joanna Żak, Gert Hermans

Kwiat Paproci – nagroda jury ECFA

Nagrodę otrzymuje film, który z ogromnym wyczuciem pokazuje budowanie porozumienia między pokoleniami oraz różnymi środowiskami społecznymi. Na uznanie zasługuje zarówno świetna reżyseria, która wydobywa subtelne niuanse relacji pomiędzy postaciami, jak i gra aktorów, którzy poprzez gesty i spojrzenia wyrażają stan ducha swoich postaci. Reżyserka potrafiła przekazać sedno niełatwej historii bez konieczności wyjaśniania wszystkiego przez słowa. Ta opowieść o radzeniu sobie ze stratą i z tym, co dopiero nadejdzie, głęboko nas poruszyła i jednocześnie zrobiła na nas ogromne wrażenie od strony technicznej. A zatem Nagrodę ECFA na 6. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Kino Dzieci otrzymuje Cały świat Romy (Kapsalon Romy) Mischy Kamp.

Wyróżnienie

Specjalne wyróżnienie otrzymuje film, który opowiada historię silnej bohaterki i wierzącego w swoje cudowne moce chłopca. Razem walczą oni o swoje marzenia i przyszłość. Nie ma bardziej aktualnego tematu. W czasie, w którym na całym świecie dzieci jednoczą się, film ten wzywa nas do wzmocnienia ich głosu tak, aby został usłyszany. Tak więc nasze specjalne wyróżnienie otrzymuje Jakub, Mimmi i gadające psy (Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi) Edmundsa Jansona.

 

Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych

Nagroda Jury SKSiL

Solan i Ludwik – Misja Księżyc (Månelyst i Flåklypa), reż. Rasmus A. Sivertsen

Niezwykła historia znanych już nam bohaterów, pokazująca w przystępny i niepozbawiony humoru sposób, że nie wszystko co już zaplanowaliśmy udaje się zrealizować. Warto być wytrwałym do końca. Jest to zarazem bardzo ciekawa, niepowtarzalna animacja poklatkowa.

Nagrodzony przez nas film rekomendujemy do rozpowszechniania w Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.

Wyróżnienie:

Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię (La Fameuse Invasion des ours en Sicile), reż. Lorenzo Mattotti

Szybcy i śnieżni (Racetime), reż. Benoît Godbout

 

JURY ODKRYĆ w składzie: Magda Hueckel, Marta Pajek, Anna Serdiukow

Wszystkie trzy filmy przełamują konwencje, poszukują nowych form (opowieści, języka wizualnego, tematu).

Kwiat Paproci – nagroda jury filmowych odkryć

Przełamujący konwencje, spektakularny i różnorodny język wizualny, który pozwala wejść w skórę psa. Poczucie humoru dodaje lekkości tej wzruszającej historii.

Nagroda Kwiatu Paproci Jury konkursu filmowych odkryć wędruje do Marony – psiej opowieści (L’extraordinaire voyage de Marona) w reż. Anki Damian.

Wyróżnienie

Za dotknięcie tabu i poruszenie delikatnej oraz ważnej tematyki dojrzewania. Film o etapie, przez który wszyscy przechodzimy ale o tym zapominamy, jest dotkliwy a zostaje z nami na całe życie.

Wyróżnienie wręczamy filmowi Daniel (Daniel fait face) w reżyserii Marine Atlan.


Ta opowieść udowadnia, jak wielką siłę oddziaływania może mieć dokument. Pokazuje trudną emocjonalnie i fizycznie podróż, dzięki której możemy poczuć to, co bohaterowie. Przybliża nepalską kulturę, rozbudza ciekawość i uruchamia w nas gotowość do podróży w każdej formie.

Wyróżnienie przyznajemy filmowi Dzieci ze Snow Land (Children of the Snow Land) w reżyserii Zara Balfour i Marcusa Stephensona.

 

Awards – english info


THE AUDIENCE AWARD

Fern Flower – the audience award

According to the audience across 23 cinemas, Racetime, directed by Benoît Godbout wins the main competition!

 

JOURNALISTS JURY represented by: Aleksandra Lubańska-Czubak, Justyna Suchecka, Łukasz Maciejewski

Fern Flower – the Journalist’s Award

For empathetic, sensitive and artistically attractive way of creating a story which astonishes with its novelty while raising cultural and global issues that are relevant and contemporary for both the children and the adults.

The Fern Flower Prize goes to Latvian-Polish co-production directed by Edmunds Jansons Jacob, Mimmi and the Talking Dogs (Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi).

Special mention

For narrating a story about forming a friendship and tackling the problem of loneliness while finding an unconventional way of depicting complicated family relationships in a breath-taking summer scenery.

My Extraordinary Summer with Tess (Mijn bijzonder rare week met Tess) directed by Steven Wouterlood.

 

CREATORS JURY represented by: Zofia Stanecka, Konrad Dworakowski, Mariusz Palej

Fern Flower – Creator’s Award

My Extraordinary Summer with Tess (Mijn bijzonder rare week met Tess) directed by Steven Wouterlood.

For the variety of the world presented in the film, character depth and recognizing an unconventional perspective of Sam and Tess.

Special mention

Romy’s Salon (Kapsalon Romy) directed by Mischa Kamp

For sensitivity and depth in tackling a difficult subject and for the faith in empathy and intelligence of young audience.

 

ECFA JURY (European Children’s Film Association) represented by: Elisa Giovannelli, Joanna Żak, Gert Hermans

Fern Flower – ECFA Award

The award goes to a film that shows a lot of dignity in closing the gap between different generations and different social backgrounds. The excellence is both with the director, using elaborate framing to explain relationships and balances between different characters, as with the actors who use their eyes and body language details to express their state of mind. The director showed an impressive ability to transmit the core of a not so easy story without explaining in words. This story about dealing with things that are gone and things that are yet to come, deeply moved us on an emotional level, and impressed us on a technical level. Therefore the Kino Dzieci ECFA Award 2019 goes to Romy`s Salon (Kapsalon Romy) by Mischa Kamp.

Special mention

A special mention goes to a film with a strong female heroine and a boy believing in his own super powers, fighting together for their dreams and their future. There is not a topic more relevant these days. Now on a moment that children are uniting across the globe, this film is a call to action to stand up and raise their voice so the world can hear them. Therefore our special mention goes to Jacob, Mimmi and the Talking Dogs (Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi) by Edmunds Jansons.

 

ARTHOUSE CINEMAS NETWORK (SKSiL)

SKSiL Jury Award

Louis & Luca – Mission to the Moon (Månelyst i Flåklypa) directed by Rasmus A. Sivertsen

Another wonderful story with familiar characters, depicting clearly and with humour that even though our goals are not always accomplished, it is worth to be persistent and try no matter what.  A very interesting and unique example of stop motion.

Recommended for distribution by the Arthouse Cinemas Network.

Special mention:

The Bear’s Famous Invasion of Sicily (La Fameuse Invasion des ours en Sicile) directed by Lorenzo Mattotti

Racetime, directed by Benoît Godbout

 

FILM DISCOVERY JURY represented by: Magda Hueckel, Marta Pajek, Anna Serdiukow

Fern Flower – Film Discovery Jury Award

Breaking with convention, spectacular and diverse visual language allows the audience to see the world from a dog’s perspective. Sense of humour adds lightness to this deeply moving story.

Marona’s Fantastic Tale (L’extraordinaire voyage de Marona) directed by Anka Damian.

Special mention

For breaking down the taboo and addressing a sensitive and extremely important topic of adolescence. A story about the stage of life that we all go through but forget about too easily, even though it can be painful and stays with us forever.

Daniel (Daniel fait face) directed by Marine Atlan.

A story that proves the enormous power of a documentary. Together with the protagonists, we embark on a physically and emotionally draining journey. The audience observes Nepalese culture while the story stimulates curiosity and triggers willingness to travel.

Children of the Snow Land directed by Zara Balfour and Marcus Stephenson.