Powrót do listy aktualności

Dział Edukacji SNH laureatem Platynowych Koziołków

Jesteśmy ogromnie wzruszeni. Dyrektor Działu Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty Maciej Jakubczyk w imieniu Działu odebrał na FPFF w Gdyni honorową nagrodę Platynowych Koziołków przyznawaną przez Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! za wybitny wkład w kinematografię i media audiowizualne dla dzieci i młodzieży.

Ogłoszenie laureata Platynowych Koziołków na Festiwalu w Gdyni uroczyście rozpoczęło obchody 55-lecia MFFMW Ale Kino!.

portrety_nh_44

fot. Alicja Szulc

Poniżej przytaczamy w całości uzasadnienie przyznanej nagrody:

Filmy, nawet te najwspanialsze, nie byłyby potrzebne, gdyby nie miał ich kto oglądać. Żeby oglądać filmy trzeba rozumieć ich język. I muszą być dostępne. Na tych pewnikach zbudowane są założenia misji, którą tegoroczni Laureaci realizują z entuzjazmem i konsekwencją godną sprawy, jaką jest kino dla dzieci i młodzieży w Polsce. Podziw budzi wszechstronność ich działań i łącząca je wewnętrzna logika.

Zaczynali od cyklów szkolnej edukacji filmowej, które do dzisiaj stanowią jeden z filarów ich działalności. O uczniach decydują nauczyciele, szybko więc zaczęli i ich edukować oraz, co równie ważne, rozwijać ich pasję kina. Niezadowoleni z ubóstwa oferty repertuarowej, z której mogli korzystać w swoich programach, zabrali się za własną dystrybucję filmową.

Świadomi tego, że publiczność kocha rodzime kino, podjęli się inspirowania i wspierania branży na polu koncepcyjnym i scenariuszowym. W rezultacie są dzisiaj wyjątkowym, i to na skalę europejską, operatorem kompleksowego programu upowszechniającego i wspierającego kino dziecięce i młodzieżowe w Polsce, a zarazem jednym z ważniejszych sprawców tworzącego się właśnie boomu na ten gatunek w naszym kraju.

Platynowe Koziołki 2018 przyznajemy Działowi Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, za kompleks projektów, złożony z takich działań jak Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – całoroczne edukacyjne cykle filmowe dla szkół, Festiwal Filmowy Kino Dzieci, Program dystrybucyjny Kino Dzieci Prezentuje, Klub Kina Dzieci, Warsztaty filmowe dla nauczycieli, Kino Dzieci.Pro czy Warsaw Kids Film Forum. Jednocześnie konstatujemy, że nagroda nie stanowi bynajmniej podsumowania dorobku Laureata, gdyż jego aktywność ma charakter dynamiczny i rozwojowy; z zainteresowaniem czekamy na kolejne pomysły, projekty i programy, ciekawi, co wymyślą, czemu poświęcą uwagę i co jeszcze dobrego zrobią dla kina młodego widza w Polsce.

Z całego serca dziękujemy!