Powrót do listy aktualności

Zostań wolontariuszem Kina Dzieci

Zapraszamy do współpracy wolontariuszy, którzy pomogą przy obsłudze 4. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci w Warszawie.

„Pora na ciekawość” – pod takim hasłem upłynie czwarta edycja Kina Dzieci (23 września – 1 października) skierowanego do widzów w wieku 4-12 lat i ich opiekunów. Tegoroczny FF Kino Dzieci to projekcje blisko 100 filmów, szereg wydarzeń specjalnych i spotkań zapraszających małych widzów do odkrywania, poznawania i wspólnej zabawy. To także Warsaw Kids Film Forum, sekcja branżowa festiwalu – międzynarodowe forum pitchingowe projektów filmów i seriali dla dzieci (27-29 września).

Poszukujemy wolontariuszy, którzy w dogodnych dla siebie terminach pomogą nam w przygotowaniach i w obsłudze Festiwalu w Warszawie oraz przy wydarzeniach towarzyszących Festiwalowi w dniach między 15 września a 1 października.

>>Formularz zgłoszeniowy<<

3. Festiwal Filmowy Kino Dzieci, fot. Alicja Szulc

3. Festiwal Filmowy Kino Dzieci, fot. Alicja Szulc

Jak zostać wolontariuszem Kina Dzieci?

Wystarczy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ. Formularz jest aktywny w okresie naboru na wolontariat tj. od 28 lipca do 10 września 2017 r. 

Podczas wypełniania zgłoszenia należy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe, pozwalające na identyfikację kandydata / kandydatki. Wytyczne do zdjęcia: plik o wielkości nieprzekraczającej 2 MB, lecz nie mniejszej niż 1 MB. Jedynie formularze zgłoszeniowe z dołączonym zdjęciem będą podlegać rekrutacji.

Wypełnienie i przesłanie aplikacji nie jest równoznaczne z przyjęciem na wolontariat. O wynikach rekrutacji poinformujemy drogą mailową 6 września. Decyzję o przyjęciu do grona Wolontariuszy, czyli o pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji podejmuje Organizator.

O czym warto pamiętać podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego?

Podczas wypełnienia formularza należy uważnie zaznaczyć na dołączonym kalendarzu preferowane dni i godziny pomocy przy Festiwalu. Te informacje są dla nas szczególnie istotne podczas rekrutacji. Prosimy, by brać pod uwagę podczas zaznaczania dyspozycyjności zajęcia w szkole, na uczelni i inne zobowiązania.

Na czym polega praca wolontariusza?

Wolontariusz Kina Dzieci pomaga w przygotowaniu i realizacji wszystkich wydarzeń festiwalowych, tak aby uczestnicy i goście mogli cieszyć się Festiwalem i jego niepowtarzalną atmosferą.

Pomoc wolontariuszy jest nam bardzo potrzebna przy obsłudze projekcji w kinach, przy oprawie plastycznej Festiwalu, organizacji widowni, tworzeniu punktów informacyjnych dla uczestników i gości oraz kolportażu materiałów promocyjnych. Wolontariusz pracuje według ustalonego harmonogramu, w systemie zmianowym i pod kierunkiem opiekuna. Szczegółowe zasady pracy określone zostaną w umowie zawartej między wolontariuszem a Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty oraz zostaną dodatkowo omówione podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się przed rozpoczęciem festiwalu w Warszawie, w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

Ważne, żeby pamiętać o widzach, dla których organizowany jest Festiwal. Wolontariusze będą mieli kontakt z dziećmi podczas swojej pracy, ale nie będą sprawować opieki nad młodymi widzami.

ffkd2016_45_17.09_fot.Alicja_Szulc

3. Festiwal Filmowy Kino Dzieci, fot. Alicja Szulc

Najczęstsze pytania:

Czy osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem?

Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat może zostać wolontariuszem, jednak musi przedłożyć pisemną zgodę od rodzica lub prawnego opiekuna nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy na Festiwalu. W przypadku niedostarczenia pisemnej i podpisanej zgody osoba niepełnoletnia zostanie skreślona z listy wolontariuszy. Wzór zgody do pobrania TUTAJ.

Kiedy rozpoczyna się i kończy praca wolontariusza?

Termin rozpoczęcia pracy wolontariusza uzależniony jest od działu, w którym będzie pracował.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy, prosimy o zaznaczenie dyspozycyjności oraz preferowanego działu. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi szczegółowo poinformujemy o terminie spotkania organizacyjnego, terminie pracy oraz zakresie obowiązków.

Jakie korzyści płyną z pracy wolontariackiej?

Praca wolontariusza jest dobrowolną pracą na rzecz Festiwalu, a jej najważniejszą korzyścią jest aktywne jego współtworzenie. Festiwal daje wolontariuszowi możliwość spotkania wielu ciekawych twórców – filmowców, muzyków, plastyków, udziału w pokazach, panelach dyskusyjnych i wydarzeniach towarzyszących. Wykonując obowiązki wolontariusza, można wziąć udział w pokazach filmowych i innych wydarzeniach. Praca wolontariacka uczy sumienności, empatii i komunikatywności – te dwie ostatnie umiejętności są szczególnie ważne w kontekście Festiwalu. Tworzymy bezpieczne i przyjazne wydarzenie dla dzieci i ich rodziców.

Jak można otrzymać zaświadczenie o odbytym wolontariacie?

Każdy wolontariusz Festiwalu otrzyma zaświadczenie o odbytym wolontariacie. Na wyraźną prośbę wolontariusza Organizator wydaje również oficjalną opinię, w której znajduje się ocena pracy wolontariusza. Już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego prosimy o poinformowanie nas o chęci otrzymania pisemnej opinii. Dokument zostanie wysłany do wolontariusza pocztą najpóźniej trzy miesiące po zakończeniu festiwalu.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące wolontariatu prosimy kierować na adres: natalia.lodygowska@nowehoryzonty.pl .