Powrót do listy aktualności

6. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci (21-29 września 2019 r.) – wolontariat

Cześć! Cieszymy się, że chcesz zostać wolontariuszem Kina Dzieci. W tym celu wypełnij poniższy formularz, który będzie aktywny w okresie naboru na wolontariat: od 1 do 31 sierpnia 2019 r. Do swojego zgłoszenia można dołączyć także CV i/lub list motywacyjny.

Wypełnienie i przesłanie aplikacji nie jest równoznaczne z przyjęciem na wolontariat. Decyzję o przyjęciu do grona wolontariuszy, czyli pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji i podpisaniu porozumienia podejmuje Organizator.

Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat może zostać wolontariuszem, jednak musi przedłożyć pisemną zgodę od rodzica lub prawnego opiekuna, nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy na Festiwalu. Dodatkowy dokument do pobrania TUTAJ.

Wyniki rekrutacji rozsyłane będą drogą mailową w dniach 4-6 września 2019 r. Wszelkie pytania dotyczące wolontariatu prosimy kierować na adres: joanna.kostana@nowehoryzonty.pl

This form is closed

Niniejszym informujemy Pana/-ią, że:

  • Administratorem podanych przez Pana/-ią danych osobowych będzie Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie (00-153) przy ul. Ludwika Zamenhofa 1 (SNH);
  • Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Pana/-ią zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SNH;
  • Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z SNH, w szczególności podmiotom świadczącym usługi finansowo-księgowe, hostingowe, informatyczne, prawne itp.;
  • Podane przez Pana/-ią dane osobowe zostaną usunięte w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia procesu rekrutacji prowadzonego przez SNH, w związku z którym złożył/-a Pan/-i dokumenty aplikacyjne;
  • Panu/-i będzie przysługiwało prawo do żądania od SNH dostępu do Pana/-i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • W przypadku przetwarzania przez SNH Pana/-i danych osobowych w sposób zautomatyzowany przysługiwało będzie Panu/-i prawo do przenoszenia tych danych;
  • Panu/-i będzie przysługiwało prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez SNH;
  • Udzieloną zgodę będzie mógł/mogła Pan/-i cofnąć w dowolnym momencie za pośrednictwem wszystkich dostępnych środków komunikacji z SNH. Informujemy, że cofnięcie udzielonej przez Pana/-ią zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/-i zgody przed jej cofnięciem;
  • SNH nie będzie przetwarzało Pana/-i danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  • Podanie przez Pana/-ią danych osobowy jest dobrowolne. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie danych osobowych uniemożliwi Panu/-i udział w procesie rekrutacji prowadzonym przez SNH.