WRAP!

Wrap! Project

Wrap! jest projektem partnerskim kilku europejskich krajów. Członkowie Wrap! pracują nad katalogiem europejskich filmów dla młodych widzów, którym towarzyszą dodatkowe materiały edukacyjne. Celem Wrap! jest rozwijanie młodej publiczności..
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty jest członkiem Wrap! Ponadto partnerami są: Cinekid Foundation (koordytanor, Holandia), Biografcentralen (Szwecja), PLAY Acció Cultural (Catalonia), Scottish Film Education (Szkocja), Espoo Ciné IFF (Finlandia) i Norwegian Film Institute (Norwegia).
Każdy kraj co roku dokonuje własnego wyboru filmów. Co roku podczas festiwalu Cinekid w Amsterdamie wszyscy partnerzy spotykają się aby omówić nowe propozycje filmowe, mogące dopełnić program.

Program jest wspierany przez Audience Development-Film Literacy w ramach Creative Europe MEDIA Programme.

Więcej informacji: www.wrapfilms.eu.

Creative Europe MEDIA ang blue