Powrót do listy aktualności

Konferencja “O kinie młodego widza – działania poza schematem”, wydarzenie towarzyszące 6. MFF Kino Dzieci

KONFERENCJA
O kinie młodego widza – działania poza schematem  26-28 września 2019 r., Kino Muranów, Warszawa  
wydarzenie towarzyszące 6. Międzynarodowemu Festiwalowi Filmowemu Kino Dzieci Konferencja skierowana jest do pracowników kin zajmujących się koordynacją seansów edukacyjnych i filmowych wydarzeń dla młodych widzów.

Nacisk położony zostanie na praktyczne działania i doświadczenia wyłamujące się ze schematu podstawowych działań podejmowanych w kinie dla najmłodszych widzów. Celem wydarzenia jest przybliżenie uczestnikom wiedzy i praktycznych wskazówek przydatnych w prowadzeniu programu edukacyjnego, pozyskiwaniu widzów, budowaniu młodej publiczności, promocji działań edukacyjnych oraz wydarzeń kierowanych do dzieci. Najważniejszym blokiem prowadzonym w formie warsztatowej będzie budowanie widowni, czyli analiza potrzeb i budowanie relacji z nauczycielami. Ponadto pokażemy przykłady działań programowych, wykorzystania przestrzeni kina na dodatkowe aktywności, współpracy z instytucjami oraz uczniami, ale przede wszystkim będziemy wymieniać się swoimi doświadczeniami.

Program dostosowany jest do potrzeb i możliwości odbiorców wydarzenia – tak, aby prezentowane zagadnienia mogły stanowić inspirację w zasięgu możliwości organizacyjnych i finansowych uczestników, a więc aby były dostosowane do realiów ich pracy. Skupimy się na prezentacji praktycznych doświadczeń nie tylko z większych miast, gdzie łatwiejsze jest pozyskiwanie korzystniejszych partnerstw i finansowania, ale także na mniejszych ośrodkach. Omówimy dobre (i złe) praktyki oraz rozwiązania, które uczestnicy będą mogli wdrożyć w swoich kinach.

Program:

26.09 czwartek – dzień pierwszy

[Kino Muranów]

16:30-16:35 Otwarcie konferencji

16:35-17:30 Kino przyjazne sensorycznie [Katarzyna Pęczak, Fundacja Pomoc Autyzm]

17:30-17:45 Przerwa kawowa

17:45-18:45 Młodzi ambasadorowie kina [Joanna Piotrowiak, Kino Muza, Poznań]

20:00 Bankiet w ramach 6. FF Kino Dzieci oraz Warsaw Kids Film Forum

27.09 piątek – dzień drugi 

[Kino Muranów]

10:00-10:45 Programowanie wydarzeń specjalnych dla dzieci (wakacje, ferie, dzień dziecka, mikołajki) [Robert Skrzydlewski, Kino Kika, Kino Agrafka, Kraków; Agata Hofelmajer-Roś, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary Gródków]

10:45-11.30 Współpraca z lokalnymi władzami [Leszek Trojanowski, Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej; Ireneusz Skupień, Kino Pegaz, Wodzisław Śląski]

11:30-11.50 Przerwa kawowa

11:50-12:50 Fantazjujmy – o edukacji filmowej naszych marzeń [Małgorzata Kuzdra]

12.50-13.50 Panel dyskusyjny: przestrzeń kina [Natalia Piotrowska, Kino Światowid, Elbląg]

13.50-14.50 Lunch

14:50-15:50 Panel dyskusyjny: współpraca z nauczycielami – perspektywa kina [Artur Lecybil, OKF Iluzja, Częstochowa]

15:50-16.10 Przerwa kawowa

16:10-17:00 Przykładowa prelekcja do filmu Jakub, Mimmi i gadające psy [Patrycja Dzwonkowska, Kino Nowe Horyzonty, Wrocław]

17:00-18:20 Seans filmu Jakub, Mimmi i gadające psy

28.09 sobota – dzień trzeci

10:00-13:00 Warsztaty Audience.Lab: współpraca z nauczycielami – perspektywa nauczyciela cz. 1 [Agata Etmanowicz, Fundacja Impact]

13:00-13:45 Lunch

13:45-16:00 Warsztaty Audience.Lab: współpraca z nauczycielami – perspektywa nauczyciela cz. 2 [Agata Etmanowicz, Fundacja Impact]

Warsztaty AUDIENCE.LAB

Grupa testowa/ekspercka: nauczyciele i nauczycielki

AUDIENCE.LAB – co to takiego?

Audience.lab to autorska metoda pracy warsztatowej Fundacji Impact.

Warsztaty mają w bezpiecznych, laboratoryjnych wręcz warunkach, praktycznie pokazać jak programować działania z myślą o odbiorcach i ich potrzebach. Nie zgadywać, uzupełniać wiedzę… rozmawiając z publicznością.

Warsztaty dadzą okazję do przyjrzenia się bliżej określonej grupie publiczności: „nauczycielom i nauczycielkom”. Wspólne sprawdzanie, czy w codziennej praktyce uprawnione jest “wrzucanie” ich wszystkich do jednego dużego “worka”. Czy są tacy sami/e, czy też różnią się od siebie? A jeśli się różnią, to w jaki sposób? Co o nich wiemy? Czego nie wiemy? Jakie mają potrzeby? Skąd czerpią informacje? Czym się kierują dokonując wyborów? Co lubią, a czego nie? Co jest dla nich ważne?

Audience.lab daje możliwość przećwiczenie na żywo, na prawdziwych/potencjalnych odbiorcach nieco innego sposobu pracy, innego podejścia zarówno do konstruowania programu, jak i do komunikacji.

PRZYGOTOWANIE

Do współpracy zaprosimy przedstawicieli grupy publiczności, którą najczęściej, roboczo określamy “nauczyciele/nauczycielki”. Została ona określona przez pracowników i pracowniczki kin, jako jedna z kluczowych w kontekście prowadzonych działań edukacyjnych. Przy czym, zwracają oni/one uwagę na to, iż dalszym podziałem, którego można dokonać w ramach grupy jest ten na “zaangażowanych/e” i “niezaangażowanych/e”.

Wyzwaniami, które rysują się w związku z tym jest: pogłębienie, jeszcze lepsza współpraca z “zaangażowanymi” oraz podjęcie współpracy z tymi, którzy w tym momencie nie wykazują zainteresowania ofertą edukacyjną kin. Rekrutacja ekspertów/ek tj. nauczycieli i nauczycielek na warsztaty zostanie przeprowadzona w taki sposób, żeby odzwierciedlać ww. poziom zaangażowania i umożliwić uczestnikom poznanie zarówno jednych, jak i drugich.

AUDIENCE.LAB w działaniu

Praca warsztatowa opiera się na schemacie: POZNANIE – PROJEKTOWANIE – KOMUNIKOWANIE – TESTOWANIE – PODSUMOWANIE.

  1. POZNANIE

Podczas pierwszego etapu pracy warsztatowej zadaniem uczestników jest jak najlepsze poznanie grupy zaproszonych ekspertów i ekspertek – w tym przypadku: nauczycielek i nauczycieli.

W tym celu, warsztaty rozpoczynają się wprowadzeniem, na które składa się:

  • wstęp do koncepcji audience development,
  • przeprowadzenie uczestników przez plan, kolejne etapy pracy warsztatowej,
  • “sztuka zadawania pytań”, czyli jak pytać, żeby (do)wiedzieć (się).

Następnie uczestnicy podzieleni zostają na robocze grupy warsztatowe (każda zajmuje osobny, opatrzony numerem stół), w których mają za zadanie (przy wsparciu prowadzących) naszkicować obszary problemowe (i powiązane z nimi pytań) do grupy eksperckiej.

Po takim przygotowaniu, do sali zaproszona zostaje grupa ekspercka. Eksperci i ekspertki dołączają, zgodnie z wcześniej przygotowanym schematem do określonej grupy. Rozpoczyna się pierwsza runda pytań (=wywiadów). Każda grupa robocza ma okazję poznać każdego nauczyciela/każdą nauczycielkę. Runda kończy się podsumowaniem i określeniem kwestii, które wymagają sprawdzenia, pogłębienia podczas drugiej rundy pytań.

  1. PROJEKTOWANIE

Drugi etap, to projektowanie nowych rozwiązań, metod współpracy z wykorzystaniem zgromadzonej wcześniej wiedzy.

Po “rozgrzewce kreatywnej”, uczestnicy w grupach roboczych projektować będą rozwiązania – pomysły na konkretne działania, którymi można uzupełnić/zmienić ofertę.

  1. KOMUNIKOWANIE

Trzeci etap, to opracowanie komunikatu wybranego działania/rozwiązania/oferty. Przećwiczony zostanie zarówno wybór właściwego narzędzia, jak i języka komunikacji.

W tej części warsztatów stworzony zostanie komunikat (krótki opisu wraz ze wskazaniem narzędzi/kanałów komunikacji) oraz sprawdzone zostanie nie jak zaprojektowane rozwiązania rezonują z wyobrażoną grupą docelową (jej przedstawicielami/ki tj. grupą ekspercką).

  1. TESTOWANIE

Czwarty etap, to przetestowanie komunikatu na grupie ekspertów, czyli nauczycielach i nauczycielkach poprzez głosowanie, dokonanie wyboru “IDĘ”/“NIE IDĘ”, “ZAINTERESOWAŁO MNIE/NIE ZAINTERESOWAŁO MNIE”  oraz zebranie pierwszych opinii w oparciu o komunikaty.

  1. PODSUMOWANIE

Ostatni etap pracy to możliwość pogłębienia, dopytania, przedstawienia pomysłów, sprawdzenia co zadziałało (i dlaczego) oraz co nie zadziałało (czy błąd został popełniony na poziomie projektowania, czy też komunikacji).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc: 30. Po poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, informację zwrotną otrzymają Państwo w ciągu 3 dni roboczych.

Organizatorzy konferencji zapewniają uczestnikom 2 noclegi od 26 na 28 września, zaproszenie na festiwalowy bankiet festiwalowy 26 września oraz akredytację upoważniającą do wstępu na wszystkie wydarzenia festiwalowe. Koszty transportu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Organizatorem wydarzenia jest Dział Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty.

Partnerzy: