Powrót do listy aktualności

Zostań wolontariuszem 5. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci

Zapraszamy do współpracy wolontariuszy, którzy pomogą przy obsłudze 5. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci. Mile widziane są zgłoszenia rodziców, opiekunów, babć i dziadków!

Jak zostać wolontariuszem Kina Dzieci?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: joanna.kostana@nowehoryzonty.pl. Na zgłoszenia czekamy od 9 lipca do 31 sierpnia 2018 roku. Do formularza zgłoszeniowego można dołączyć także CV i/lub list motywacyjny.

Wyniki rekrutacji rozsyłane będą drogą mailową od 5 września 2018 roku od godz. 12:00. Wypełnienie i przesłanie aplikacji nie jest równoznaczne z przyjęciem na wolontariat. Decyzję o przyjęciu do grona wolontariuszy, czyli pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji i podpisaniu umowy wolontariackiej, podejmuje Organizator.

fot. Alicja Szulc

O czym warto pamiętać podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego?

Informacje o dyspozycyjności są dla nas szczególnie istotne podczas rekrutacji. Sprawdźcie swoją dyspozycyjność i podczas wypełnienia formularza uważnie zaznaczcie daty oraz godziny, w których możecie pomóc przy organizacji Festiwalu.

Czy osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem?

Tak, ale musi mieć ukończone 16 lat i przedłożyć pisemną zgodę od rodzica lub prawnego opiekuna, nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy na Festiwalu. W przypadku niedostarczenia pisemnej i podpisanej zgody, osoba niepełnoletnia zostanie skreślona z listy wolontariuszy. Dodatkowy dokument do pobrania tutaj (pobierz wzór zgody opiekuna).

fot. Alicja Szulc

Na czym polega praca wolontariusza?

Wolontariusz Kina Dzieci pomaga w przygotowaniu i realizacji wszystkich wydarzeń festiwalowych, tak by uczestnicy i goście mogli cieszyć się Festiwalem i jego niepowtarzalną atmosferą.

Pomoc wolontariuszy jest nam bardzo potrzebna przy obsłudze projekcji w kinach, przy tworzeniu oprawy plastycznej festiwalu, organizacji widowni, prowadzeniu punktów informacyjnych dla uczestników i gości festiwalu oraz kolportażu materiałów promocyjnych Festiwalu. Wolontariusz pomaga według ustalonego harmonogramu, w systemie zmianowym i pod kierunkiem opiekuna. Szczegółowe zasady współpracy określone zostaną w umowie zawartej między wolontariuszem a Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty oraz zostaną dodatkowo omówione podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się przed rozpoczęciem Festiwalu w Warszawie, w wyznaczonym przez Stowarzyszenie terminie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy praca wolontariusza?

Termin rozpoczęcia pracy wolontariusza uzależniony jest od harmonogramu Festiwalu oraz dyspozycyjności wolontariusza.

Planowane terminy
15-16.09 → przedfestiwalowa akcja filmowa w kawiarniach, księgarniach i instytucjach kultury w Warszawie
17-21.09 → prace w ramach ostatnich przygotowań do Festiwalu w Warszawie
21-30.09 → pokazy i wydarzenia festiwalowe (m.in. warsztaty, wykłady) w Kinie Muranów oraz Kinie Praha
22.09 → wydarzenia festiwalowe skierowane do nauczycieli w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
26.09-28.09 → Warsaw Kids Film Forum (wydarzenie branżowe w ramach Festiwalu Filmowego Kino Dzieci)

Wypełniając formularz zgłoszeniowy napiszcie, w jakim okresie jesteście dyspozycyjni. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi zostaniecie szczegółowo poinformowani o terminie spotkania organizacyjnego, terminie pracy oraz zakresie swoich obowiązków.

FFKD_2017_23.09_fot._Alicja_Szulc_55

fot. Alicja Szulc

Jakie korzyści płyną z wolontariatu?

Praca wolontariusza jest dobrowolną pracą na rzecz Festiwalu, a jej najważniejszą korzyścią jest aktywne jego współtworzenie. Festiwal daje wolontariuszowi możliwość spotkania wielu ciekawych twórców filmowych, udziału w pokazach, panelach dyskusyjnych i wydarzeniach towarzyszących.

Jak można otrzymać zaświadczenie o odbytym wolontariacie?

Każdy wolontariusz Festiwalu Filmowego Kino Dzieci otrzyma zaświadczenie o odbytym wolontariacie. Na wyraźną prośbę wolontariusza Organizator wydaje również oficjalną opinię, w której znajduje się ocena pracy wolontariusza. Już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego masz szansę poinformować nas o chęci otrzymania pisemnej opinii. Dokument, zostanie wysłany do Ciebie pocztą najpóźniej trzy miesiące po zakończeniu festiwalu.

Kontakt
Wszelkie pytania dotyczące wolontariatu prosimy kierować na adres: joanna.kostana@nowehoryzonty.pl.

ZAŁĄCZNIKI

Formularz zgłoszeniowy

Wzór zgody opiekuna