Powrót do listy aktualności

Zostań wolontariuszem Kina Dzieci!

Zapraszamy do współpracy wolontariuszy, którzy pomogą przy obsłudze 6Festiwalu Filmowego Kino Dzieci w Warszawie.

„Czas na spotkanie” – pod takim hasłem upłynie szósta edycja Kina Dzieci (21 września – 29 września) skierowanego do widzów w wieku 4-12 lat i ich opiekunów. Tegoroczny 6. MFF Kino Dzieci to projekcje ponad 150 filmów, szereg wydarzeń specjalnych i spotkań zapraszających małych widzów do odkrywania, poznawania i wspólnej zabawy. To także Warsaw Kids Film Forum, sekcja branżowa festiwalu, czyli międzynarodowe forum koprodukcyjne poświęcone projektom filmowym i serialowym dla młodego widza.

Poszukujemy wolontariuszy, którzy w dogodnych dla siebie terminach pomogą nam w przygotowaniach i w obsłudze Festiwalu w Warszawie oraz przy wydarzeniach towarzyszących Festiwalowi w dniach między 21 września, a 29 września.

>>Formularz zgłoszeniowy<<

Jak zostać wolontariuszem Kina Dzieci?

Wystarczy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ. Formularz jest aktywny w okresie naboru na wolontariat tj. od 1 do 31 sierpnia 2019 r.

Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat może zostać wolontariuszem, jednak musi przedłożyć pisemną zgodę od rodzica lub prawnego opiekuna, nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy na Festiwalu. Dodatkowy dokument do pobrania TUTAJ.

Wypełnienie i przesłanie aplikacji nie jest równoznaczne z przyjęciem na wolontariat. Decyzję o przyjęciu do grona wolontariuszy, czyli pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji i podpisaniu porozumienia podejmuje Organizator.

Wyniki rekrutacji rozsyłane będą drogą mailową w dniach 4-6 września 2019 r. Wszelkie pytania dotyczące wolontariatu prosimy kierować na adres: joanna.kostana@nowehoryzonty.pl

O czym warto pamiętać podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego?

Podczas wypełnienia formularza należy uważnie zaznaczyć dyspozycyjność oraz znajomość języków obcych. Te informacje są dla nas szczególnie istotne podczas rekrutacji. Prosimy, by brać pod uwagę podczas zaznaczania zajęcia w szkole, na uczelni i inne zobowiązania.

Na czym polega praca wolontariusza?

Wolontariusz Kina Dzieci pomaga w przygotowaniu i realizacji wszystkich wydarzeń festiwalowych, tak aby uczestnicy i goście mogli cieszyć się Festiwalem i jego niepowtarzalną atmosferą.

Pomoc wolontariuszy jest nam bardzo potrzebna przy obsłudze projekcji w kinach, przy oprawie plastycznej Festiwalu, organizacji widowni, tworzeniu punktów informacyjnych dla uczestników i gości oraz kolportażu materiałów promocyjnych. Wolontariusz pracuje według ustalonego harmonogramu, w systemie zmianowym i pod kierunkiem opiekuna. Szczegółowe zasady pracy określone zostaną w umowie zawartej między wolontariuszem a Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty oraz zostaną dodatkowo omówione podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się przed rozpoczęciem festiwalu w Warszawie, w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

Ważne, żeby pamiętać o widzach, dla których organizowany jest Festiwal. Wolontariusze będą mieli kontakt z dziećmi podczas swojej pracy, ale nie będą sprawować opieki nad młodymi widzami.