Powrót do listy aktualności

Zostań wolontariuszem podczas Festiwalu Filmowego Kino Dzieci!

Lubisz pracować z dziećmi? Doceniasz ich kreatywność, otwartość i energię? Chcesz współtworzyć nowe festiwalowe wydarzenie Stowarzyszenia Nowe Horyzonty?

Jeśli na któreś z pytań odpowiedziałaś/eś twierdząco zapraszamy do pomocy podczas Festiwalu Filmowego Kino Dzieci. Festiwal jest nowym filmowym wydarzeniem organizowanym przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, tym razem skupiającym się na mądrym, artystycznym i interesującym kinie dla najmłodszych widzów. Na Festiwalu Filmowym Kino Dzieci zostanie pokazanych ponad 50 filmów krótko- i pełnometrażowych dla młodych widzów w wieku od 5 do 12 lat, odbędą się warsztaty dla dzieci i rodziców, wydarzenia dodatkowe i spotkania z twórcami.

Na Twoje zgłoszenie czekamy do 8.09.2014 do godz. 17:00.

Zgłoszenia, zawierające odpowiedź na poniższe pytania:

  • dlaczego chcesz zostać wolontariuszem podczas FF Kino Dzieci?
  • jeśli masz już doświadczenie jako wolontariusz, opisz je krótko,

prosimy przesłać na adres: kontakt@nowehoryzonty.pl

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią , która ukończyła 16 lat możesz zostać wolontariuszem. Musisz przedłożyć pisemną zgodę od rodziców lub prawnych opiekunów, nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy na festiwalu. W przypadku niedostarczenia pisemnej i podpisanej zgody, osoba niepełnoletnia zostanie skreślona z listy wolontariuszy. Dodatkowy dokument do pobrania poniżej:

wolontariat_osoba niepełnoletnia


Jakie korzyści płyną z pracy wolontariackiej?

Praca wolontariusza jest dobrowolną pracą na rzecz festiwalu, a jej najważniejszą korzyścią jest aktywne jego współtworzenie. Festiwal daje wolontariuszowi możliwość spotkania twórców filmowych, udziału w pokazach, panelach dyskusyjnych i wydarzeniach towarzyszących. Wykonując obowiązki wolontariusza można wziąć udział w pokazach filmowych. Na koniec Twojej pracy otrzymasz zaświadczenie.

Na czym polega praca wolontariusza?

Praca wolontariusza podczas FF Kino Dzieci będzie polegała na:

  •  pomoc w promocji FF Kino Dzieci w Warszawie
  • budowanie scenografii i aranżacja przestrzeni wspólnie z dziećmi przed rozpoczęciem FF Kino Dzieci
  • pomoc w organizacji i prowadzeniu warsztatów dla dzieci po seansach filmowych
  • obsługa widzów festiwalu
  • pomoc w organizacji konferencji poświęconej kulturze dla dzieci w Warszawie.

Wszystkie obowiązki wolontariusz wypełnia na terenie Warszawy.

Dodatkowe informacje:

t: (22) 530 66 40