Powrót do listy aktualności

Zwycięzcy 5. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci

Publiczność z 21 miast oraz składy jurorskie dziennikarzy, Konkursu filmowych odkryć, ECFA, SKSiL przyznały swoje nagrody dla najlepszych filmów 5. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci! Prezentujemy werdykty jury wraz z uzasadnieniami.

[Here are the winners of The 5th Kids Film Festival – for English see below]

Nagrody Kwiatu Paproci, fot. Alicja Szulc

 

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

 • Kwiat Paproci  – BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI. PIERWSZA TAJEMNICA, reż. Josephine Bornebusch

 

JURY DZIENNIKARZY w składzie

Barbara Piotrowska, Jakub Popielecki, Dorota Wyżyńska, Agata Żelazowska

 • Kwiat Paproci – SUPA MODO, reż. Likarion Wainaina

Jury dziennikarskie postanowiło główną nagrodę przyznać kenijsko-niemieckiemu filmowi Supa Modo w reż. Likariona Wainainy za odwagę w podjęciu trudnego tematu, subtelność w jego ujęciu. To film, który otwiera głowy: wprowadza w świat innej kultury i pokazuje jak budujące może być wsparcie wspólnoty. Pozostawia miejsce do interpretacji, jest punktem wyjścia do rozmowy z rówieśnikami i dorosłymi.

 • Wyróżnienie – JESTEM WILLIAM, reż. Jonas Elmer

Specjalnie wyróżnienie przyznajemy duńskiemu filmowi Jestem William w reż. Jonasa Elmera. To błyskotliwe spojrzenie na świat oczami chłopca w trudnej emocjonalnie sytuacji. To historia o szukaniu tożsamości, o odkrywaniu swojej wewnętrznej siły. Mimo, że opowieść ta dzieje się w świecie gangsterskich porachunków, to pozostaje ciepła i optymistyczna. Uczy asertywności i wrażliwości.

JURY FILMOWYCH ODKRYĆ w składzie:

Justyna Sobczyk, Łukasz Kacprowicz, Patrycja Wanat

 • Kwiat Paproci – LIYANA, reż. Aaron Kopp, Amanda Kopp

Za oddanie przestrzeni dla ekspresji i głosu dzieci. Za ujęcie ich opowieści w eklektyczną formę, łączącą dokument, baśń i komiks.

Liyana to inspirujący do dyskusji obraz o problemach współczesnego świata, o tym, jak radykalne konsekwencje ma jakość życia jednego pokolenia na kolejne. Jest w nim miejsce na dziecięce emocje, w tym złość i gniew. Dzieci bez obaw opowiadają nam o świecie, w którym żyją, a artyści próbują dla tych brutalnych obrazów znaleźć formę! I to się udaje! Liyana to przykład szczerej, twórczej i pełnej zaufania współpracy dzieci i artystów.

 

JURY ECFA w składzie:

Marta Grzesiuk, Axelle Munich, Jens Lanestrand

 • Kwiat Paproci – ŁOWCY CZAROWNIC, reż. Raško Miljković

To film o przekraczaniu granic na wielu poziomach, w którym dzieci tworzą wspaniałe kreacje aktorskie. Naprawdę czuliśmy tę empatię i radość płynącą z przyjaźni, która poruszyła nas do głębi. Łowcy czarownic to szczery film, który nie ukrywa trudnych spraw i nie udaje, że opowiada o czymś innym niż samo życie.

 

JURY SKSiL

 • Nagroda SKSiL – BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI. PIERWSZA TAJEMNICA, reż. Josephine Bornebusch

To historia, w której młodzi ludzie, biorą sprawy w swoje ręce i rozwiązują zagadkę, której dorośli nie mogą rozwikłać. Wspaniałe aktorstwo młodych artystów, zaskakujące zwroty akcji, trzymają widza w napięciu do końca filmu, a śmiech miesza się ze wzruszeniem.

 • WYRÓŻNIENIE – SUPA MODO, reż. Likarion Wainaina
 • WYRÓŻNIENIE – JESTEM WILLIAM, reż. Jonas Elmer

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

THE AUDIENCE AWARD

 • the Fern Flower prize –  LASSEMAJA’S DETECTIVE AGENCY. THE FIRST MYSTERY, dir. by Josephine Bornebusch

 

THE JURY OF JOURNALISTS composed of:

Barbara Piotrowska, Jakub Popielecki, Dorota Wyżyńska, Agata Żelazowska awards

 • the Fern Flower prize to SUPA MODO, dir. by Likarion Wainaina

The jury of journalists decided to give the main prize to the Kenyan-German film Supa Modo directed by Likarion Wainaina for its courage in tackling a difficult subject and subtlety of its depiction. This is a film that opens minds: it introduces the audience to a different culture and shows the strength that can lie in the support of a community. Supa Modo leaves room for interpretation and may serve as a starting point for talking to peers and adults alike.

 • Honourable mention to I AM WILLIAM, dir. by Jonas Elmer

The honourable mention goes to the Danish film I Am William directed by Jonas Elmer. The film invites viewers to look at the world through the eyes of a boy in a difficult emotional situation. This is a story about looking for your identity and discovering your inner strength. Even though the plot unfolds in the context of gang warfare, the film remains warm and optimistic. It offers a lesson in assertiveness and sensitivity.

 

THE JURY OF FILM DISCOVERIES composed of:

Justyna Sobczyk, Łukasz Kacprowicz, Patrycja Wanat awards

 •  the Fern Flower prize to LIYANA, dir. by Aaron Kopp, Amanda Kopp

For leaving room for children’s expression and allowing their voice to be heard, and for presenting their story in an eclectic form, which combines a documentary, a fairy tale and a comic book.

Liyana is a film that inspires debate on contemporary problems and the radical consequences that the quality of life enjoyed by one generation has on subsequent ones. It does not shy away from children’s emotions, including anger and rage. Children are not afraid to tell us about the world they live in, and the artists try to find a form for these brutal images. And it works! Liyana is an example of an honest, creative and trustworthy cooperation between children and artists.

 

THE ECFA JURY composed of

Marta Grzesiuk, Axelle Munich, Jens Lanestrand awards

 • the Fern Flower prize to THE WITCH HUNTERS, dir. by Raško Miljković

A film about crossing borders on many levels, with great performances of the children actors. We really felt the empathy and the joy of friendship that touched our hearts. This is an honest film that is not hiding difficulties or pretending to be something else than life itself.

 

THE ARTHOUSE CINEMAS NETWORK AWARD

 • LASSEMAJA’S DETECTIVE AGENCY. THE FIRST MYSTERY, dir. by Josephine Bornebusch

This is a story where young people take things in their own hands and get to the bottom of a
mystery that adults were unable to solve. The fantastic performance of the young artists and surprising plot twists keep the viewers on edge until the very end of the film, entertaining and moving them at the same time.

 • Honourable mentions

SUPA MODO, dir. by Likarion Wainaina

It is a touching story of a Kenyan girl named Jo. Though fate has granted her with amazing powers, her health is very fragile. This is a wise and subtle attempt at familiarizing viewers with subjects related to one’s passing.

I AM WILLIAM, dir. by Jonas Elmer

The protagonist of the film is a boy who doesn’t have an easy life. His father is dead, his mother is mentally unstable, and the uncle he lives with is involved in illegal activities. As if that wasn’t enough, William is constantly bullied by three boys from his school. Is it possible to regain faith in oneself and a sense of self-confidence in such circumstances?