o nas

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty to organizacja pozarządowa działająca od 2003 roku. Naszymi najważniejszymi inicjatywami są: Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, American Film Festiwal Festiwal Filmowy Kino Dzieci, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, czyli całoroczne cykle filmowe dla szkół, program dystrybucyjny Kino Dzieci Prezentuje, Kids Kino.Lab i Warsaw Kids Film Forum – projekty wspierającą branżę filmową dla młodych widzów, projekt skierowany do rodziców Klub Kina Dzieci czy też Warsztaty Filmowe dla nauczycieli.

o idei

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci to wydarzenie skierowane do widzów w wieku 4-12 lat oraz ich opiekunów. Ideą, jaka od początku przyświeca festiwalowi, jest udostępnianie szerokiej publiczności wartościowych filmów,  które  wyróżniają  się  walorami edukacyjnymi, artystycznymi  oraz  produkcyjnymi.

Widownia   Kina   Dzieci,  od  startu  festiwalu  w  2014  do dziś,  rozrosła  się do  ponad dwudziestu  miast
w  Polsce.  Publiczność  każdej  edycji  zapoznaje się z  międzynarodowymi  produkcjami  nominowanymi
w  Konkursie  głównym, które  nie  trafiły  jeszcze  do  szerokiej  dystrybucji.  Pełen  program, pogrupowany
w sekcje, prezentowany jest w Warszawie i we Wrocławiu, zaś najważniejsza z sekcji, czyli Konkurs główny prezentowany jest również w pozostałych ok. osiemnastu festiwalowych miastach. Najlepszy film zawsze wybierany jest przez widzów z całej Polski. Dzięki festiwalowi na ekranach polskich kin pojawiają się wyselekcjonowane tytuły, w tym europejskie i międzynarodowe produkcje – filmy aktorskie, animacje, filmy dokumentalne oraz seriale dla dzieci.

Wierzymy, że takie działania mają istotny wpływ na kształtowanie młodych widzów oraz rozwijanie się rynku produkcji filmów kierowanych do młodego widza. Jednak Kino Dzieci to nie tylko pokazy filmowe. Dzięki warsztatom i wydarzeniom towarzyszącym festiwal staje się okazją do wspólnego spędzania czasu, spotkań i dyskusji. Kino Dzieci wykracza poza tydzień pokazów i jest obecny dla widzów przez cały kolejny rok, wprowadzając przez kolejne miesiące najlepsze filmy festiwalu do kin.

o 6. edycji festiwalu

6. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci odbędzie się w dniach 21-29 września w ponad dwudziestu miastach w całej Polsce. W programie tej edycji znajdzie się ponad 100 filmów długometrażowych i zestawów filmów krótkich, w tym animacje, filmy aktorskie oraz dokumenty.

Już po raz trzeci zaprosimy na cykl Kino Dzieci o wychowaniu, czyli specjalne warsztaty i wykłady dedykowane dla nauczycieli i opiekunów. Kino Dzieci to także miejsce do spotkania branży filmowej podczas Warsaw Kids Film Forum – międzynarodowego forum koprodukcyjnego poświęconego powstającym produkcjom dla młodych widzów. Więcej o tym wydarzeniu na stronie: https://warsawkidsff.pl.

Festiwal podzielony jest na 8 sekcji:

  • Konkurs główny z przyznawaną przez składy jurorskie (jury dziennikarzy, jury twórców, ECFA, jury SKSiL) oraz ogólnopolską publiczność Nagrodą Kwiatu Paproci.
  • Konkurs filmowych odkryć z selekcją filmów o wyjątkowej różnorodności gatunkowej i stylistycznej ocenianych przez jury odkryć
  • Kino Dzieci z nosem w książkach z ulubionymi bohaterami klasyki i najnowszej literatury przeniesionymi na ekran.
  • Ciao Italia! – kino włoskie, czyli sekcja kina narodowego z wyborem kina z konkretnego kraju, po ubiegłorocznym kinie z Indii, w tej edycji zapraszamy do Włoch.
  • Krótkie historie z zestawem filmów m.in. animowanych, czy dokumentalnych o barwnej historii i jej bohaterach.
  • Panorama z spotkaniem bohaterów poprzednich edycji oraz filmami dla młodych widzów, które pojawiły się w miesiącach poprzedzających festiwal.
  • Klasyka Kina Dzieci z selekcją ulubionych przez widzów filmów ze wszystkich poprzednich edycji. Nasi widzowie dorastają razem z nami, chcemy zatem obecnym czterolatkom, którzy zaczynają swoja przygodę z Kinem Dzieci umożliwić obejrzenie najlepszych filmów, które pokazywaliśmy w poprzednich edycjach.
  • Retrospektywa Stanisława Jędryki – sekcja specjalna, prezentująca wybrane filmy z twórczości zmarłego w tym roku autora takich filmów jak „Podróż za jeden uśmiech” czy „Stawiam na Tolka Banana”.

o nagrodzie dla działu edukacji:

W 2018 roku Dział Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty został uhonorowany nagrodą Platynowych Koziołków przyznawaną przez Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! za wybitny wkład w kinematografię i media audiowizualne dla dzieci i młodzieży z uzasadnieniem:

“Filmy, nawet te najwspanialsze, nie byłyby potrzebne, gdyby nie miał ich kto oglądać. Żeby oglądać filmy trzeba rozumieć ich język. I muszą być dostępne. Na tych pewnikach zbudowane są założenia misji, którą tegoroczni Laureaci realizują z entuzjazmem i konsekwencją godną sprawy, jaką jest kino dla dzieci i młodzieży w Polsce. Podziw budzi wszechstronność ich działań i łącząca je wewnętrzna logika. Zaczynali od cyklów szkolnej edukacji filmowej, które do dzisiaj stanowią jeden z filarów ich działalności. O uczniach decydują nauczyciele, szybko więc zaczęli i ich edukować oraz, co równie ważne, rozwijać ich pasję kina. Niezadowoleni z ubóstwa oferty repertuarowej, z której mogli korzystać w swoich programach, zabrali się za własną dystrybucję filmową. Świadomi tego, że publiczność kocha rodzime kino, podjęli się inspirowania i wspierania branży na polu koncepcyjnym i scenariuszowym. W rezultacie są dzisiaj wyjątkowym, i to na skalę europejską, operatorem kompleksowego programu upowszechniającego i wspierającego kino dziecięce i młodzieżowe w Polsce, a zarazem jednym z ważniejszych sprawców tworzącego się właśnie boomu na ten gatunek w naszym kraju. Platynowe Koziołki 2018 przyznajemy Działowi Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, za kompleks projektów, złożony z takich działań jak Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – całoroczne edukacyjne cykle filmowe dla szkół, Festiwal Filmowy Kino Dzieci, Program dystrybucyjny Kino Dzieci Prezentuje, Klub Kina Dzieci, Warsztaty filmowe dla nauczycieli, Kino Dzieci Pro czy Warsaw Kids Film Forum. Jednocześnie konstatujemy, że nagroda nie stanowi bynajmniej podsumowania dorobku Laureata, gdyż jego aktywność ma charakter dynamiczny i rozwojowy; z zainteresowaniem czekamy na kolejne pomysły, projekty i programy, ciekawi, co wymyślą, czemu poświęcą uwagę i co jeszcze dobrego zrobią dla kina młodego widza w Polsce.”